There was a problem loading the comments.

Hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ - hotro.muaproxy.org

Support Portal  »  Knowledgebase  »  Viewing Article

  Print

Kính chào Quý khách,

 

Muaproxy.Org xin hướng dẫn quý khách sử dụng trang hỗ trợ để liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi một cách nhanh nhất.

 

Giao diện hỗ trợ mua proxy - hotro.muaproxy.org

 

1. Hướng dẫn gửi ticket:

- Nhập thông tin email để gửi ticket :

 

giao diện gửi ticket hỗ trợ proxy

 

- Nếu Quý khách có tài khoản sẽ nhận được thông báo như hình. Cần đăng nhập để gửi ticket, nếu quên mật khẩu có thể dùng chức năng quên mật khẩu để khôi phục ( lưu ý mật khẩu này thay đổi không ảnh hưởng đến mật khẩu tại trang chủ muaproxy.org )

 

Hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ - hotro.muaproxy.org

 

- Sau khi đăng nhập sẽ có giao diện gửi ticket như sau :

 

Hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ - hotro.muaproxy.org

 

 

2. Hướng dẫn kiểm tra (tracking) ticket:

 

- Nhấn vào nút Tracking ticket :

Hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ - hotro.muaproxy.org

 

- Giao diện ticket sau khi nhập thông tin:

 

Hướng dẫn sử dụng trang hỗ trợ - hotro.muaproxy.org

 

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ mua proxy.

Thông tin hỗ trợ thêm:

Trang chủ: MuaProxy.org

Email : hotro@muaproxy.org

Kênh hỗ trợ : hotro.muaproxy.org

 


Share via

Related Articles

© Hỗ Trợ Mua Proxy